Головна  →  Адміністрація  →  Підрозділи  →  Архівний відділ

Архівний відділ

Начальник відділу — Жига Людмила Олександрівна, тел./факс: 249-47-24.

Підпорядкованість відділу — керівникові апарату Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації.

Список відповідальних працівників:

Подольська Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст, каб. 11, тел./факс: (044) 249-48-31;

Краєвська Ірина Володимирівна - головний спеціаліст, каб. 11, тел./факс: (044) 249-48-31;

Акініна Лариса Олексіївна - провідний спеціаліст, каб. 11, тел./факс: (044) 249-48-31.

Адреса: 03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 17

Телефони: 249-48-31, 249-47-24

Факс: 249-48-31, 249-47-24

Email: [email protected]

Часи роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.00,
п'ятниця з 8.00 до 15.45,
перерва з 12.00 до 12.45.

Часи прийому громадян:
Понеділок з 8.00 до 12.00, четвер з 13.00 до 16.30 (начальником відділу).

 
Адреса для поштових відправлень:
   03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41,
   Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
   Архівний відділ.

Зручний транспортний під'їзд:
   тролейбусами № № 8, 9, 17, 19 до зупинки «Вулиця Юліуса Фучика».
 
Нормативно-правові засади діяльності відділу:

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 N 3814-XII

Наказ Міністерства Юстиції України від 12.04.2012 №578/5 «Про затвердження переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.04.2012 за № 571/20884);

Наказ Міністерства Юстиції України від 14.03.2013 № 430/5 «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.03.2013 за № 428/22960);

Наказ Міністерства Юстиції України від 16.03.2015  № 366/5 «Про внесення змін до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.03.2015 за № 297/26742);

Наказ Міністерства Юстиції України від 02.03.2015  № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.03.2015 за № 251/26696);

Наказ Міністерства Юстиції України від 02.03.2015  № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від за № 250/26695);

Правила роботи архівних установ України», затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116;

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181.

Завдання відділу:

 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівної справою і діловодством на території Солом’янського району м. Києва.

Функції відділу:

 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративну послугу з надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються  в архівному відділі  та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб;
 • здійснює державний контроль за дотриманням в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях району, незалежно від форми власності, законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів;
 • координує діяльність підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які розташовані на території району, з питань архівної справи та діловодства;
 • складає, і за погодженням з Державним архівом м. Києва подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;
 • проводить методичну допомогу юридичним та фізичним особам з питань приймання-передавання документів при ліквідації установ;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів:
 • документів Національного  архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діяли на території району;
 • документів особового походження;
 • фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;
 • друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
 • облікових документів і довідкового апарату до них;
 • інформує Державний архів м. Києва про  виявлення документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;
 • подає адміністрації пропозиції щодо складу підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;
 • перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства;
 • надає консультативно–методичну допомогу та роз´яснення фізичним та юридичним особам, структурним підрозділам адміністрації стосовно архівної справи;
 • веде зведений облік архівних документів (органів державної влади, підприємств, установ та організацій району), що знаходяться на зберігання в архівному відділі адміністрації, подає належні відомості про ці документи до Державного архіву м. Києва;
 • передає до Державного архіву м. Києва у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
 • створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;
 • здійснює організаційно - технічне забезпечення діяльності експертної комісії Солом´янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Версiя для друку

Адміністративні послуги

United24

Корупція має бути помічена