Головна  →  Адміністрація  →  Підрозділи  →  Головний спеціаліст з питань охорони праці

Сектор з питань охорони праці

Головний спеціаліст - Римар-Щербина Оксана Володимирівна, кімн. 250, тел.207-09-07.

Підпорядкованість – першому заступнику голови Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації.

Список відповідальних працівників:

   Головний спеціаліст - кімн. 254, тел. 207-09-07

Адреса: 03020, м.Київ-020, пр-т Повітрофлотський, 41, 2 поверх, кімн. 250

Телефони: 207-09-07

Часи роботи:

понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 14.00.

Напрямки роботи:

 • Забезпечення реалізації заходів щодо державної політики у сфері охорони праці на підприємствах, установах та організаціях району.
 • Забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
 • Координація роботи відділів (служб) охорони праці підприємств, організацій та установ району та здійснення методичного керівництва ними.
 • Проведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, що трапилися на підприємствах установах та організаціях району.
 • Проведення аналізу обставин і причин виникнення нещасних випадків виробничого характеру на підприємствах, установах та організаціях району.
 • Формування проектів пропозицій до цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
 • Організація роботи щодо підвищення кваліфікації та перевірки знань з питань охорони праці посадовим особам підприємств, установ та організацій району.
 • Організація та скликання нарад, семінарів з питань, що належать до його компетенції.
 • Розгляд в установленому порядку у межах своєї компетенції запити і звернення народних депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, звернення громадян, підприємств, установ і організацій району.
 • Забезпечення листування з іншими органами виконавчої влади, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються його роботи та повноважень.
 • Участь в роботі комісії з питань охорони праці адміністрації.
 • Участь в установленому порядку у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві на підприємствах, установах та організаціях району.
 • Підготовка інформації про обставини і причини виникнення нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві для оприлюднення на субвеб-сайті адміністрації.
 • Представляти інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 • Здійснювати контроль за додержанням вимог чинного законодавства з питань охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях району.
 • Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій району, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 • Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 • Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення його роботи з питань, що стосуються його діяльності.
Версiя для друку

 

Адміністративні послуги

Громадський бюджет

Допомога громадянам зі східних областей та АР Крим

Акція по збору книг для бійців, які беруть участь в АТО

Корупція має бути помічена