Головна  →  Адміністрація  →  Підрозділи  →  Управління праці та соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення

Начальник управління – Лактіонова Тетяна Юріївна, тел./факс: 207-39-00.


Підпорядкованість управління – заступнику голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Список відповідальних працівників:

Заступник начальника управління – начальник відділу призначення субсидій –
Дячук Валентина Володимирівна, тел. 207-39-24, каб. 209;

Заступник начальника управління – начальник відділу державних допомог та компенсацій – 
Тарасенко Наталія Михайлівна, тел. 207-39-04, каб. 202.  

Електронна адреса та контактний телефон, для отримання повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення:

(E-mail: office@ruszn09.gov.ua, тел. 207-30-10).

Адреса: 03186, м. Київ, Повітрофлотський просп. 40

Телефони: 207-39-00, 207-39-22, 207-39-66, 207-39-61, 207-39-11, 207-39-68, 207-39-63, 207-39-14, 207-39-26, 207-39-60, 207-39-17

Факс: 207-39-00

Email: office@ruszn09.gov.ua

Часи роботи:
понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 13.45.

***Години прийому громадян зазначено в кінці відділів, які здійснюють прийом. 

 Назва відділу

№ телефону

каб.

Приймальня

207-39-00

207

Відділ прийому державних допомог та компенсацій

207-39-22

102

Консультації з питань призначення державних соціальних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю

207-39-66

213

Відділ правового забезпечення та запобігання корупції

207-39-10

305

Відділ у справах осіб з інвалідністю

207-39-61

104

Відділ по роботі з пільговими категоріями населення

207-39-26

308

Відділ санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій населення

207-39-60

101

Відділ соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

207-39-63

307

Відділ призначення державних допомог та компенсацій

207-39-08

302

Гаряча лінія з питань субсидій

207-39-11

207-39-68

405

414

Відділ контролю за призначення субсидій

207-39-21

412

Відділ персоніфікованого обліку пільговиків

207-39-20

207-39-17

401

407

Відділ по роботі з персоналом

Начальник відділу - Потєхіна Ольга Миколаївна, тел. 207-39-02, каб. 212

Питання, що вирішуються відділом:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу – головний бухгалтер – Єршова Лілія Олексіївна, тел. 207-39-64, каб. 214

Питання, що вирішуються відділом:

ведення бухгалтерського обліку фінансово–господарської діяльності установи та складання звітності;

взаємодія з підприємствами та організаціями з питань, що належать до компетенції фінансового відділу;

координація та організація роботи підпорядкованих управлінню організацій;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про фінансові операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення організації бухгалтерського обліку;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

здійснює методичне керівництво та контролює дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та бюджетної звітності у структурних підрозділах управління та підпорядкованих установах.

 

Планово-економічний відділ

Начальник відділу – Панченко Оксана Іванівна, тел. 207-39-05, каб. 215.

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечує одержання в установлені строки від підвідомчих установ та громадських організацій проектів прогнозних показників, розрахунків;

забезпечує економічне планування відповідно до потреб управління;

 здійснює контроль за правильним та економічним використанням бюджетних коштів;

складає розрахунки потреб в асигнуваннях управління;

складає зведені кошториси та кошториси витрат на утримання управління;

готує бюджетні запити, а також обґрунтування розрахунків до них;

забезпечує внесення змін до кошторисів управління та зведених кошторисів;

проводить економічний аналіз діяльності підвідомчих установ;

доводить лімітні довідки до підвідомчих установ та громадських організацій;

веде облік фінансування та контроль за виконанням планових показників.

 

Відділ правового забезпечення та запобігання корупції

Начальник відділу – Криценко Вікторія Дмитрівна, тел. 207-39-10, каб. 305

Питання, що вирішуються відділом:

запобігає виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби; розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням;

проводить претензійну та позовну роботу;

забезпечує контроль за претензійно-позовним проводженням по документах;

організовує роботу у встановленому порядку з питань опіки та піклування повнолітніх осіб, які зареєстровані у Солом’янському районі міста Києва;

здійснює контроль за збереженням житла і майна, що належить особам, які перебувають під опікою або піклуванням;

здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників;

організовує роботу Ради з питань опіки та піклування повнолітніх осіб Солом’янської районної в місті Києві державної  адміністрації».

Години прийому громадян з питань опіки та піклування повнолітніх осіб Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації:

понеділок з 9.00 до 18.00
середа з 9.00 до 18.00
перерва з 13.00 до 13.45

Відділ документообігу та адміністративно-господарського забезпечення

Начальник відділу – Захарова Тетяна Миколаївна, тел. 207-39-27, каб. 201

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення організації єдиного порядку роботи з документами в управлінні  у відповідності з вимогами нормативно-правових актів;

- отримує та реєструє вхідну кореспонденцію через систему АСКОД, готує для резолюції та забезпечує надходження її у відділи управління;

- реєструє, опрацьовує та контролює виконання звернень громадян, які надходять  до управління у різний спосіб;

- здійснює нагадування та контроль за термінами виконання контрольних доручень;

- відправляє кореспонденцію;

- приймає телефонні дзвінки від громадян та надає консультації з питань соціального захисту населення;

- здіснює облік та видачу довідок про перебування на обліку отримувачів державних соціальних допомог;

- приймає та обробляє надходження на електронну пошту управління;

- залучає інші структурні підрозділи для надання інформації необхідної для виконання контрольних доручень;

- організовує особистий прийом громадян начальником управління та його заступникам 

 

Відділ державних допомог та компенсацій

Заступник начальника управління – начальник відділу – Тарасенко Наталія Михайлівна, тел. 207-39-04, каб. 202

Заступник начальника відділу - Резвін Ірина Степанівна, тел. 207-39-66, каб. 213

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю та які не мають права на пенсію, осіб, постраждалих  від Чорнобильської катастрофи, Матерів – героїнь, осіб з числа учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей, в межах повноважень, в Солом’янському районі міста Києва;

здійснює прийом громадян, які звертаються з питань призначення, перерахунку чи припинення виплати допомог і компенсацій сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю та які не мають права на пенсію (далі - допомоги), особам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи;

веде прийом окремих категорій громадян, в тому числі Матерів-героїнь та осіб з числа учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей для отримання ними одноразових матеріальних виплат, передбачених чинним законодавством;

приймає документи для призначення населенню державних допомог та компенсацій, надає інформацію заявникам про стан розгляду раніше поданої заяви на призначення, перерахунок чи припинення виплати допомоги, компенсації;

інформує заявників про подання заяви і декларації з неповними даними, необхідність надання уточненої інформації для розгляду заяви у визначені законодавством терміни;

надає допомогу заявникам в отриманні документів, необхідних для призначення допомог та компенсацій;

направляє запити до державних органів, підприємств, установ, організацій з метою отримання інформації про доходи, матеріальний стан, склад сім’ї заявників та перевірки достовірності даних в документах, наданих громадянами для призначення допомог та компенсацій;

направляє запити на отримання особових справ громадян, які переїхали з інших регіонів країни та отримували допомоги і компенсації за попереднім місцем проживання для продовження виплат за новим місцем реєстрації (проживання);

видає довідки про отримання (неотримання) державної соціальної допомоги та компенсації;

видає посвідчення встановленого зразку (довідку, у разі відсутності бланків посвідчень) особам, які одержують державні соціальні допомоги;

готує відповіді на заяви, скарги та звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що входять до компетенції відділу;

надає роз’яснення громадянам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

Години прийому громадян:

понеділок - четвер – з 9.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45 

 

Відділ призначення державних допомог та компенсацій

Начальник відділу – Мартинюк Світлана В’ячеславівна, тел. 207-39-08, каб. 302

Питання, що вирішуються відділом:

здійснює соціальний захист населення шляхом своєчасного призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій;

забезпечує у межах своїх повноважень дотримання чинного законодавства у сфері призначення державних допомог та компенсацій;

опрацьовує та формує особові справи отримувачів допомог та компенсацій для перевірки та подальшого призначення допомог та компенсацій Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;

співпрацює з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, та державними соціальними інспекторами щодо перевірки достовірності поданих громадянами відомостей та при необхідності проведення обстеження матеріально-побутових умов сім'ї  згідно вимог чинного законодавства;

здійснює моніторинг стану призначення усіх видів державних допомог та компенсацій та в установлені терміни організує надання статистичних даних, звітів, планів з питань що стосуються діяльності відділу;

 розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать  до компетенції відділу. 

 

Відділ контролю за призначенням державних допомог та компенсацій

Начальник відділу – Горячко Ольга Євгенівна, тел. 207-39-03, каб. 309

Питання, що вирішуються відділом:

здійснює нагляд за правомірністю визначення права на призначення  усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій;

здійснення перевірки правильності призначення та перерахунку  державних соціальних допомог та компенсацій;

 перевіряє відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок),відмову в призначенні (перерахунку)державних допомог та компенсацій законодавчим та нормативно-правовим актам;

 здійснює контроль за дотриманням установленого законодавством порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку)державних допомог та компенсацій;

перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

при необхідності проводить акти обстеження матеріально - побутових умов сім’ї для визначення права на отримання державних соціальних допомог;

 проводить акти обстеження  з метою перевірки факту проживання внутрішньо переміщених  осіб . Після складання акту обстеження передає пакет документів на розгляд районної комісії  для прийняття відповідного рішення щодо призначення (не призначення), відновлення  щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

 вирішує спірні питання, які виникають при визначенні права на призначення державних допомог та компенсацій;

надає роз’яснення підприємствам, установам, організаціям з питань, що належать до компетенції відділу;

роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах повноважень дотримання вимог законодавства з питань надання державних допомог та  компенсацій. 

 

Відділ призначення субсидій

Заступник начальника управління – начальник відділу - Дячук Валентина Володимирівна, тел. 207-39-24, каб. 209;

Заступник начальника відділу – Безпалько Наталія Валентинівна, тел.. 207-39-01, каб. 411а

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечення соціального захисту населення шляхом призначення житлових субсидій;

формує особові справи отримувачів житлових субсидій в електронному вигляді та проводить розрахунок розміру житлової субсидії за допомогою програмного комплексу «Житлові субсидії»;

формування переліків уповноважених власників-наймачів, яким призначено житлову субсидію та передача цих переліків до організацій, які надають послуги;

здійснює перерахунки розміру житлових субсидій в автоматичному режимі та без звернення громадян внаслідок зміни розміру прожиткового мінімуму, розміру пенсій та соціальних виплат, зміни цін та тарифів на житлово-комунальні послуги тощо;

надає в установленому порядку повідомлення про призначення та розмір житлових субсидій підприємствам-постачальникам та житловим організаціям;

забезпечує в установлені терміни розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу;

здійснює аналіз пропозицій, зауважень, які надходять до відділу та приймає по них необхідні заходи.

 

Відділ житлових субсидій

Начальник відділу – Петрюк Валентина Леонідівна, тел. 207-39-06, каб. 413.

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через прийом документів для призначення, перерахунку чи припинення надання  субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі – житлові субсидії);

здійснює прийом громадян з питань надання житлових субсидій

проводить роз’яснювальну роботу з питань надання  населенню житлових субсидій;

інформує заявників про подання заяви і декларації з неповними даними, необхідність надання уточненої інформації для розгляду заяви у визначені законодавством терміни;

готує та направляє запити до житлово-експлуатаційних організацій або інших органів, що визначені органами виконавчої з метою отримання інформації про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб та  забезпеченість заявників житловою площею та комунальними послугами;

готує та направляє запити, у разі потреби, до управлінь Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, фондів соціального страхування, виконавчої служби, учбових закладів з метою отримання інформації про доходи;

готує та доукомплектовує  необхідними документами особові справи отримувачів  житлових субсидій для розрахунку субсидії  на наступний період без звернення громадян;

після складання акту обстеження передає пакет документів на розгляд комісії з питань призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при  Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації для прийняття відповідного рішення щодо призначення (не призначення) житлової  субсидії.

Години прийому громадян:

понеділок - четвер – з 9.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45 

 

Відділ контролю за призначенням субсидій

Начальник відділу – Скобаро Наталія Володимирівна, тел. 207-39-21, каб. 412.

Питання, що вирішуються відділом:

перевіряє правильність призначення субсидій на житлово-комунальні послуги, достовірність та повноту інформації про доходи заявників, що подається разом з  заявою на отримання субсидій;

забезпечує повернення коштів при наданні громадянами недостовірної інформації;

організовує перевірки достовірності поданих громадянами документів для призначення субсидій на житлово-комунальні послуги;

в разі надання заявниками недостовірної інформації про доходи, припиняє виплату призначеної субсидії та застосовує передбачені законодавством санкції до порушників;

забезпечує роботу комісії з питань субсидій;

надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції;

веде прийом громадян з питань, які входять до його компетенції;

здійснює аналіз пропозицій, зауважень, які надходять до відділу з питань щодо здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та роботи самого відділу. 

 

Відділ соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

Начальник відділу – Панченко Катерина Костянтинівна, тел. 207-39-63, каб. 307.

Питання, що вирішуються відділом:

здійснює прийом громадян для видачі довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

здійснює введення даних до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та вносить зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відповідно до діючої заяви громадян в частині адресних даних, складу сім’ї, зміни при виїзді, смерті особи, тощо;

видає довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

видає довідки про перебування (не перебування) громадян на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

здійснює прийом громадян для подання ними заяв і документів на підставі яких призначається (припиняється) виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо перемішеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату за житлово-комунальних послуг;

забезпечує роботу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

видає довідки про отримання (неотримання)  внутрішньо перемішеними особами  щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

здійснює розгляд звернень громадян та надає відповіді в терміни відповідно до  Закону України “Про звернення громадян” з питань, що входять до компетенції відділ;

постійно проводить роз’яснювальну роботу щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Години прийому громадян:

понеділок - середа – з 9.00 до 18.00

четвер – з 14.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45 

 

Відділ міських цільових програм

Начальник відділу – Воробйова Людмила Григорівна, тел. 207-39-65, каб. 205.

Питання, що вирішуються відділом:

- організує роботу конкурсної комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Солом`янській  районній в місті Києві державній адміністрації;

- співпрацює з громадськими організаціями Солом`янського району, які мають соціальну спрямованість, та отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва;

- забезпечує організацію та виконання районних заходів, з відзначення Державних свят та пам’ятних дат, передбачених міськими цільовими програмами соціального спрямування;

- здійснює прийом громадян з питань надання одноразової адресної матеріальної допомоги та допомоги на поховання;

- опрацьовує документи  і передає їх на розгляд комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та киянам – мешканцям Солом`янського району міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- опрацьовує документи  і передає їх на розгляд комісії  щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги не працюючим  малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Солом’янського району міста Києва, утвореної при управлінні;

- опрацьовує документи  і передає їх на розгляд комісії  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

 організує роботу комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та киянам – мешканцям Солом`янського району міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах.

- організує роботу комісії  щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги не працюючим  малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Солом’янського району міста Києва, утвореної при управлінні;

- організує роботу комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

- організує виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009  № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і кварти осіб, що мають на це право», для мешканців Солом’янського району міста Києва, які мають таку пільгу;

- здійснює ідентифікацію, реєстрацію та облік громадян, які мають право на пільги, активує пільги через інформаційно – телекомунікаційну систему «Картка Киянина».

Години прийому громадян:

понеділок - середа – з 9.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45

 

Відділ у справах осіб з інвалідністю

Начальник відділу – Рожовик Юлія Миколаївна, тел. 207-39-61, каб. 104

Питання, що вирішуються відділом:

здійснює прийом громадян, забезпечує обслуговування громадян пільгових категорій Солом’янського району;

проводить відповідну роботу по забезпеченню осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними, технічним та іншими засобами реабілітації;

проводить відповідну роботу для направлення на реабілітацію дітей з інвалідністю, оформлює необхідні документи та вносить інформацію до централізованого банку даних з проблем інвалідності;

сприяє працевлаштуванню осіб з інвалідністю шляхом взаємодії з державною службою зайнятості та міським відділенням фонду соціального захисту інвалідів;

організовує роботу з оформлення необхідних документів для влаштування до будинків-інтернатів осіб, які на це потребують;

організовує роботу щодо взяття на облік одиноких громадян, які  потребують соціального обслуговування в Територіальним центром соціального обслуговування населення Солом’янського району;

проводить відповідно роботу для забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами в установленому порядку;

відповідно до установленого порядку проводить нарахування виплат грошових компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

проводить роботу для отримання стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації;

організовує роботу щодо забезпечення киян ортопедичним взуття та ортопедичними  устілками, засобами особистої гігієни відповідно до наказу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація);

за потребою видає довідки в межах компетенції відділу.

Години прийому громадян:

Понеділок, середа – з 9.00 до 18.00

вівторок – з 14.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45 

 

Відділ по роботі з пільговими категоріями населення

Начальник відділу – Сивашенко Ольга Сергіївна, тел. 207-39-26, каб. 308

Питання, що вирішуються відділом:

прийом громадян, забезпечує обслуговування громадян пільгових категорій Солом’янського району;

встановлення статусів:

- особи з інвалідністю в наслідок війни;

- учасника війни;

- члена сім’ї загиблого, померлого ветерана війни;

- ветерана праці;

- дітей війни;

видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;

виплата грошової компенсації для забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

надання субвенцій на виплату грошової компенсації деяким категоріям осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей;

призначення грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг киянам – учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення анти терористичної операції;

призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

видача талонів на безкоштовний та пільговий проїзд на всі види транспорту;

призначення щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.

Години прийому громадян:

Понеділок, середа – з 9.00 до 18.00

вівторок – з 14.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45 

 

Відділ санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій населення.

Начальник відділу  – Діброва Наталія В’ячеслвівна, тел. 207-39-60, каб. 101

організовує роботу по забезпеченню пільгових категорій населення санаторно-курортним лікуванням;

здійснює прийом громадян та проводить консультації, з питань забезпечення санаторно–курортним лікуванням;

організовує роботу щодо забезпечення оздоровлення дітей киян- учасників антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків;

здійснює нарахування компенсаційних виплат замість санаторно-курортного лікування інвалідам війни та загального захворювання;

за потребою видає довідки в межах  компетенції відділу (стосовно  перебування чи не перебування на обліку).

Години прийому громадян:

Понеділок, середа – з 9.00 до 18.00

вівторок – з 14.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45 

 

Відділ персоніфікованого обліку пільговиків

Начальник відділу – Дишлюк Олеся Павлівна, тел. 207-39-19, каб. 402

Питання, що вирішуються відділом:

організовує роботу по створенню та наповненню бази даних ЄДАРП необхідною інформацією про осіб, які мають право на пільги згідно законів України та підтримку її в актуальному стані;

веде облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки згідно з формою “1-пільга”;

забезпечує передачу баз даних ЄДАРП до центральної бази даних Інформаційно-обчислювального центру Міністерства  соціальної політики України;

здійснює контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню пільг на житлово-комунальні послуги та  послуги зв’язку;

веде прийом громадян з питань призначення та надання пільг на житлово-комунальні послуги та проведення розрахунку для надання пільг;

веде прийом декларацій про доходи сім’ї пільговика відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика;

в установлені терміни розглядає звернення  від громадян та підприємств, установ, організацій з питань призначення та надання пільг на житлово-комунальні послуги;

формує списки пільговиків, які мають право на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, відповідно до законодавства до житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, організацій, що надають житлово-комунальні послуги, операторів телекомунікацій, газо- та електропостачання;

надає в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу;

надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

Години прийому громадян:

понеділок - четвер – з 9.00 до 18.00

п’ятниця – з 9.00 до 13.00

перерва - з 13.00 до 13.45

 

Відділ розрахунків по пільгах та субсидіях

Начальник відділу – Тищенко Оксана Іванівна, тел.207-39-07, каб. 409

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечення у межах своїх повноважень відшкодування коштів за призначені пільги на житлово-комунальні послуги та зв’язок підприємствам та організаціям, що надають послуги  згідно з вимогами чинного законодавства;

забезпечує в установленому порядку перерахування коштів за призначені пільги на житлово-комунальні послуги організаціям-надавачам послуг;

звіряє суми фактично спожитих енергоносіїв та наданих послуг,  що підлягають перерахуванню з сумами нарахованих пільг та субсидій на кожний вид послуг окремо в розрізі організацій – постачальників житлово-комунальних послуг;

подає органам Державного казначейства платіжні документи для здійснення розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги в розрізі організацій-надавачів послуг;

надає роз'яснення підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції;

складає в установлені терміни акти звірок розрахунків за спожиті енергоносії, газо-водопостачання та квартплату по наданих населенню пільгах.

 

Відділ праці та соціально-трудових відносин

Начальник відділу – Коржик Віталіна Вікторівна, тел.207-39-13, каб. 312

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, оплати та нормування, легалізацію виплати заробітної плати;

сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;

забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);

здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

надає методичну допомогу з питань праці представникам підприємств, установ та організацій району;

видає довідки про заробітну плату для призначення пенсії, у разі втрати документів про її нарахування та виплату;

забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією проходження альтернативної (невійськової) служби;

забезпечує діяльність міжвідомчої робочої групи з питань легалізації зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці та тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, утворених при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації ;

роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

 

Відділ розрахунків з юридичними особами

Начальник відділу -  Панічева Ірина Іванівна, тел.207-39-28, каб.306

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики у сфері соціального захисту через виконання державних бюджетних програм;

по відшкодуванню юридичним особам видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги працюючим громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

по перерахуванню коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам);

веде особистий прийом представників від юридичних осіб та громадян, надає консультації з питань, що відносяться до компетенції відділу.

 

Напрямки роботи управління:

- здійснює організацію виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення та здійснює контроль за їх реалізацією;

- надає адміністративні послуги з питань, визначених чинним законодавством України;

- розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції запити і звернення народних депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, звернення громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них;

- здійснює контроль за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

- бере  участь у розробці районної програми зайнятості населення та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям району з питань оплати праці, укладання колективних трудових договорів та інших питань, що віднесені до компетенції управління;

- видає довідки про заробітну плату для призначення пенсії, у разі втрати документів про її нарахування та виплату;

- забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією проходження альтернативної (невійськової) служби;

- організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, постраждалим, внаслідок Чорнобильської катастрофи одиноким непрацездатним громадянам;

- забезпечує призначення населенню субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- здійснює розрахунки з організаціями - надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

- здійснює ідентифікацію, реєстрацію та облік утримувачів «Картки киянина», які мають право на пільги або є внутрішньо переміщеними особами, надає роз’яснення з питань запровадження та функціонування «Картки киянина» в межах своєї компетенції;

- здійснює призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послу киянам – учасникам антитерористичної операції членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції та забезпечує в межах компетенції управління соціальний захист сімей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції;

- здійснює призначення матеріальної допомоги на поховання самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, відповідно до чинного законодавства;

- забезпечує призначення відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

- здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

- здійснює призначення та перерахунок щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- призначає відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також  вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

- здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами управління Пенсійного фонду України у Солом’янському районі м. Києва;

- видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

- забезпечує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також призначення грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

- забезпечує формування документів для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні Територіальним центром соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва;

- забезпечує формування документів для влаштування, у разі потреби, до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

- здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- направляє до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів;

- визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

- інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

- забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; централізованого банку даних з проблем інвалідності, інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;

- організовує збирання, систематизацію і зберігання необхідної інформації про осіб, які мають право на пільги, та забезпечує її автоматизоване використання для контролю за відомствами, які подають підприємства та організації, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуг;

- забезпечує надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї ;

- забезпечує виплату компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- забезпечує перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам) ;

- сприяє соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- вирішує у встановленому законодавством порядку питання опіки і піклування повнолітніх осіб, які зареєстровані у Солом’янському районі міста Києва;

- представляє інтереси управління у судах всіх інстанцій з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює роботу з укомплектування, обліку та використання архівних документів в управлінні.

 

Управління організовує роботу:

- Ради з питань опіки та піклування повнолітніх осіб Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Комітету доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Солом’янського району м. Києва;

- Комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з відбору районних громадських та благодійних організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва;

- Комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань надання безоплатних соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування та мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- Комісії з розгляду звернень щодо призначення населенню житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право;

- Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Міжвідомчої координаційної комісії по роботі з сім’ями, члени яких є учасниками антитерористичної операції, та сім’ями, переміщеними з тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та зони проведення антитерористичної операції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

- Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації з питань призначення грошової компенсації на будівництво (придбання) житла членам сімей загиблих військовослужбовців та інвалідам І-ІІ групи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

 

Надання публічної інформації управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту до управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації звертатись: усно: телефон/факс (044) 207-39-27 письмово: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 40 (на конверті вказувати "Публічна інформація"); подати особисто: місце заповнення та подання інформаційного запиту: м. Київ-186, просп. Повітрофлотський, 40, каб. 205 начальник відділу документообігу та адміністративно-господарського забезпечення управління праці та соціального захисту населення Солом‘янської районної в місті Києві державної адміністрації – Захарова Тетяна Миколаївна.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності: згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження; відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

УСТАНОВИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ УПРАВЛІННЮ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ:

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, буд. 83-А, тел. 497-73-27

Директор - Вітавська Галина Петрівна, тел. 497-73-27;

Заступник директора – Липчук Лариса Миколаївна, тел. 455-03-87;

Головний бухгалтер – Скабела Олена Миколаївна, тул. 455-37-29


Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням соціальної допомоги вдома:

допомога в оформлені документів для влаштування самотніх пенсіонерів, інвалідів та дітей – інвалідів в інтернати та спеціалізовані житлові будинки;

встановлення і підтримання зв'язків з підприємствами, установами та організаціями, де колись працювали обслуговувані громадяни, для надання їм допомоги;

вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях;

виклик лікаря, супроводження в поліклініку, відвідування підопічного в лікарні;

придбання та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів;

прибирання приміщення, здача білизни в прання, приготування їжі.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням організації надання адресної натуральної допомоги та виконання соціальних програм:

постійно надаються перукарські послуги (обслуговування лежачих хворих на дому);

дрібний ремонт одягу;

постійно працює «банк одягу»;

працює майстер по ремонту взуття;

послуги по пранню та прасуванню білизни.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням денного перебування:

- соціальна адаптація (щоденний прийом та консультації медичної сестри, сеанси аромафітотерапії, проведення масажів (в т.ч. на лікувальних кушетках «Серагем Мастер»), лекції, бесіди, відвідування театрів, екскурсії);

- соціально – педагогічна послуга «Університет третього віку»

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням гарячого харчування:

гаряче харчування в їдальні територіального центру;

доставка гарячого харчування додому;

3-х разове гаряче харчування для дітей з інвалідністю.

Послуги, які надаються відділенням надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю:

соціальна, медична, трудова та психологічна реабілітація дітей-інвалідів;

організація занять для орієнтації дітей-інвалідів на працю, набуття найпростіших трудових навичок;

організація консультацій лікарів, юристів, психологів, педагогів;

фахівці відділення проводять для батьків дітей–інвалідів консультації, бесіди, ознайомлюють їх з новими нетрадиційними та новітніми методами лікування ДЦП.

ФІЛІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

м. Київ, вул. Волинська, буд. 2, тел.241-09-44

 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ

Директор – Параскева Тетяна Іванівна

Сайт: http://cspr.co.ua/ua/

Facebook: https://www.facebook.com/solomenkarebcentr/

Адреса: 03061 м. Київ, вул. Августина Волошина, буд. 2

Телефони: (044) 457-12-75

Email: rebcentrsolom@gmail.com

Часи роботи:

Понеділок - четвер з 9.00 до 17.45,
П'ятниця з 9.00 до 16.45,
Перерва з 13.00 до 13.45.

Сб-Нд – вихідні дні.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва було створено згідно рішення Київської міської ради від 01.11.2012 р. № 235/8519 та на виконання доручення голови Київської міської державної адміністрації від 21.05.2012 р. № 24115 та №23867.

Місія Центру - підготовка до самостійного життя дітей і молоді з інвалідністю, нормалізація і підвищення якості життєдіяльності сімей, де один або більше членів мають інвалідність.

Мета роботи Центру - підвищення рівня адаптаційних  можливостей дітей та молоді з функціональними обмеженнями та сімей, що їх виховують, через проведення систематичних реабілітаційних заходів  за місцем проживання.

Пріоритети діяльності:

- Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей. 

- Розроблення та виконання програм реабілітації;

Залучення батьків до співпраці в процесі реабілітації;

- Проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію у суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

- Направлення у разі потреби осіб, які звернулися до Центру, до інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб.

Версiя для друку

 

Адміністративні послуги

Громадський бюджет

Допомога громадянам зі східних областей та АР Крим

Акція по збору книг для бійців, які беруть участь в АТО

Корупція має бути помічена