КМДА Київська міська державна адміністрація


Відділ торгівлі та споживчого ринку

 

Начальник відділу - Ткач Ірина Василівна, тел. 207-09-83, кімн. 430.

Підпорядкованість відділу - заступнику голови райдержадміністрації.


Список відповідальних працівників:

   Головний спеціаліст – Якубець Юлія Григорівна, тел. 207-09-82, кімн. 443.
   Головний спеціаліст – Духіна Оксана Олександрівна, тел. 207-09-82, кімн. 443.

 Адреса: 03020, м.Київ, Повітрофлотський просп., 41, кімн.430, 443

Телефони: 207-09-82, 207-09-83

Часи роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.00,
п'ятниця з 8.00 до 15.45,
перерва з 12.00 до 12.45.

Завдання відділу:

 • Реалізація державної політики, спрямованої на подальший розвиток розвиток та вдосконалення діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та ринків на основі використання ринкових механізмів господарювання на території Солом'янського району м.Києва ( далі – район );
 • Реалізація державної політики та взаємодія з відповідними органами влади у сфері захисту прав споживачів;
 • Сприяння формуванню та насиченню споживчого ринку товарів, розширенню їх асортименту, поліпшенню якості з урахуванням попиту населення;
 • Запровадження затверджених в установленому порядку правил торгівлі та побутового обслуговування населення, правил торгівлі на ринках, забезпечення в межах своєї компетенції контролю за їх дотриманням, здійснення заходів щодо вдосконалення діяльності сфери обслуговування;
 • Здійснення, в межах компетенції відділу, контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, ринкової мережі та побуту на території району;
 • Координація роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побуту та ринків, незалежно від форм власності, пов’язаної з розвитком їх інфраструктури та форм обслуговування населення, регулювання ринку товарів та послуг;
 • Надання методологічної, консультативної і організаційної допомоги підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побуту, ринкам з питань, що відносяться до компетенції відділу.


Функції відділу
Відділ відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

 • Бере участь у розробленні та організації виконання проектів програм соціально-економічного розвитку Солом'янського району, спрямованих на підвищення рівня обслуговування населення, розвитку ринкової мережі.
 • Здійснює, в межах компетенції відділу, організацію контролю за якістю торговельного та побутового обслуговування населення, створення належних умов для споживачів.
 • Взаємодіє з іншими органами виконавчої влади у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, ринків та захисту прав споживачів.
 • Аналізує діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та ринків, вносить пропозиції щодо поліпшення ефективної роботи цих підприємств.
 • Розробляє самостійно або з відповідними структурними підрозділами адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями пропозиції, спрямовані на розширення торговельної, побутової та ринкової мережі, і подає їх на розгляд голові адміністрації.
 • Організовує проведення ярмарок, виставок, конкурсів, громадських слухань, сприяє насиченню товарами підприємств району.
 • Аналізує рівень роздрібних цін на продовольчі та непродовольчі товари, які входять до „споживчого кошика”.
 • Здійснює заходи щодо розвитку та розширення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побуту та ринків, координує їх роботу, пов'язану зі спеціалізацією мережі, впровадження нових видів обладнання.
 • Здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, побуту та ринками усіх форм власності правил торгівлі, побутового обслуговування населення та правил торгівлі на ринках.
 • Веде встановлену звітно-облікову інформацію, готує звітність з питань торгівлі, ресторанного господарства, побуту та ринків.
 • Вносить пропозиції щодо розгляду питань, віднесених до компетенції відділу, на апаратних нарадах та засіданнях колегії адміністрації.
 • Аналізує основні показники розвитку сфери торгівлі, побутового обслуговування, ринків та вносить пропозиції щодо вжиття заходів по їх виконанню.
 • Сприяє подальшому покращенню торговельного обслуговування ветеранів війни та малозабезпечених верств населення.
 • Аналізує стан правового регулювання торгівлі, побутового обслуговування, ринків та вносить пропозиції щодо його вдосконалення.
 • Надає організаційну, методичну, консультаційну допомогу підприємствам сфери обслуговування усіх форм власності щодо застосування правил торгівлі, побутового обслуговування, правил торгівлі на ринках та інших питань, що належать до компетенції відділу.
 • Сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості товарів та послуг.
 • Координує діяльність підприємств торгівлі, побуту, ринків незалежно від форм власності з питань забезпечення потреб населення району в продовольчих та непродовольчих товарах, побутових послугах.
 • Сприяє взаємодії та співпраці суб'єктів господарювання з господарствами-виробниками сільгосппродукції та іншими вітчизняними товаровиробниками.
 • Організовує та бере участь в нарадах, семінарах, громадських слуханнях, конкурсах з питань розвитку і запровадження нових форм організації торгівлі, підвищення рівня обслуговування населення, координації цієї діяльності.
 • Розглядає пропозиції інших органів виконавчої влади та звернення суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Проводить прийом громадян з питань організації торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та ринків. 

Нормативно – правові акти, що належать до компетенції відділу торгівлі та споживчого ринку:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року № 313 „Про затвердження правил побутового обслуговування населення”; 
3. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”;
4. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрація України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 „Про затвердження Правил торгівлі на ринках”;
5. Рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 „Правила торгівлі на ринках у м. Києві”;
6. Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 №104 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”;
7. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від11.07.2003 № 185 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”;
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”;
9. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 №218 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”;
10. Закон України „Про захист прав споживачів”.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.