Головна  →  Адміністрація  →  Підрозділи  →  Відділ управління персоналом

Відділ управління персоналом

Начальник відділу - кімната 211, тел.: 207-09-24.
 
Заступник начальника відділу -  Слончак Алла Вікторівна, 209, тел.: 207-09-29;
 
 
Відділ підпорядкований  голові адміністрації.

Список відповідальних працівників:
   Головний спеціаліст – Завадська Ганна Дмитрівна, 209, тел.: 207-09-29;
   Головний спеціаліст – Чміль Алевтіна Іванівна, 209, тел.: 207-09-29;
   Головний спеціаліст — Чередніченко Олена Іванівна, 209, тел.: 207-09-29.
 
Адреса: 03020, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 41, кімн. 209, 211
 
Телефони: 207-09-29, 207-09-24
 
Часи роботи:
понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 14.00.
 
Часи прийому громадян:
03020, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 41, кімн. 209, 211
 
Основнi завдання відділу:
  • Забезпечує реалізацію державної політики і разом із відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;
  • формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців;
  • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне навчання працівників апарату;
  • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;
  • проводить роботу з резервом кадрів апарату адміністрації, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і виконання особистих річних планів його підготовки;
  • розглядає та вносить керівнику апарату пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців;
  • готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату та керівників структурних підрозділів;
  • розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;
  • готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам адміністрації;
  • оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
  • готує документи для відрядження працівників адміністрації;
  • здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації в підпорядкованих підрозділах;
  • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів);
  • вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу, контролює добір та розстановку кадрів в апараті відповідно до вимог законодавства;
  • веде документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
  • здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців третьої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень райдержадміністрації, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Картка» та своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби у встановленою нею порядку;
  • здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;
  • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції кадрової служби;
  • приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії.
Версiя для друку

 

Адміністративні послуги

Громадський бюджет

Допомога громадянам зі східних областей та АР Крим

Акція по збору книг для бійців, які беруть участь в АТО

Корупція має бути помічена