Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Відділ економіки

Опубліковано 24 травня 2024 року о 09:36

Начальник відділу - Козлова Олена Борисівна, каб. 255, тел.: 207-09-55.

Заступник начальника відділу - каб.260.

Підпорядкованість відділу заступнику голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Список відповідальних працівників:

   Головний спеціаліст – Музиченко Леся Леонідівна, каб.260;
   Головний спеціаліст – Шмалій Ольга Ігорівна, каб.260;
   Головний спеціаліст – Карпова Катерина Олександрівна, каб.256;
   Головний спеціаліст – Єрьоміна Олена Сергіївна, каб.256, тел./факс: 207-09-55.

Часи роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.00,
п'ятниця з 8.00 до 15.45,
перерва з 12.00 до 12.45.

Часи прийому громадян:
Понеділок - четвер з 10.00 до 17.00, п’ятниця з 10.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, а також положенням про відділ економіки.

Основними завданнями відділу є:

 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку району;
 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції на рівні району;
 • Формування і проведення державної регіональної політики на рівні району;
 • Проведення разом з іншими структурними підрозділами адміністрації державної зовнішньоекономічної політики на рівні району;
 • Здійснення державної інвестиційної політики на рівні району;
 • Забезпечення реалізації державної політики в сфері розвитку промислового комплексу, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на рівні району;
 • Формування та реалізація на рівні району державної політики в сфері державних закупівель.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює організацію виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та здійснення контролю за їх реалізацією;
 • Здійснює аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань керівництву адміністрації та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до відповідних планів і програм та вживає заходи для їх реалізації;
 • Виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району, готує і вносить пропозиції до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо включення їх до програм соціально-економічного розвитку міста та інших цільових програм на середньо- та короткостроковий період;
 • Здійснює організацію роботи з проведення комплексного аналізу стану соціально-економічного розвитку району по результатам проведення відповідного моніторингу;
 • Надає за погодженням з керівництвом адміністрації пропозиції до переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів міського та Державного бюджету України;
 • Бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;
 • Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району;
 • Готує пропозиції з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;
 • Бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);
 • Бере участь, у межах компетенції відділу, в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;
 • Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи адміністрації;
 • Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам господарювання;
 • Бере участь разом з іншими структурними підрозділами адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;
 • Здійснює забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;
 • Здійснює системний аналіз потреб району в розвитку його інфраструктури, розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо інвестиційно-привабливих об’єктів району, найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери, які потребують залучення інвестицій;
 • Готує інвестиційні пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста, які стосуються розвитку району та спорудження об’єктів на території району, та за погодженням з керівництвом адміністрації надає їх Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також галузевим управлінням – замовникам будівництва;
 • Готує висновки щодо можливості та доцільності реалізації інвестиційних проектів на території району;
 • Здійснює постійний моніторинг реалізації на території району інвестиційних проектів, по яких проведено інвестиційні конкурси та укладено інвестиційні договори, та подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) його результати;
 • Здійснює підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові адміністрації;
 • Здійснює підготовку голові адміністрації пропозицій з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління;
 • Бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;
 • Здійснює підготовку голові адміністрації пропозицій щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • Здійснює підготовку (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; здійснює заходи, пов’язані з організацією прийомів іноземних делегацій;
 • Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • Розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;
 • Здійснює заходи щодо координації закупівель підрозділами адміністрації товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • Бере участь у плануванні здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб адміністрації;
 • Забезпечує, відповідно до законодавства, зберігання документів щодо здійснених державних закупівель для потреб адміністрації;
 • Здійснює методологічне та інформаційне забезпечення роботи комітетів з конкурсних торгів замовників, які підпорядковуються;
 • Проводить облік закупівель шляхом збирання інформації про торги, проведені адміністрацією та замовниками, які їй підпорядковуються;
 • Здійснює підготовку щоквартальних звітів за формою статистичного спостереження про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти адміністрацією та замовниками, які їй підпорядковані;
 • Здійснює моніторинг дотримання вимог чинного законодавства в сфері державних закупівель замовниками, що підпорядковані адміністрації;
 • Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;
 • Розробляє в межах своїх повноважень пропозицій щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; здійснює організацію централізованого навчання членів комітетів з конкурсних торгів адміністрації та замовників, що їй підпорядковані;
 • Бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 • Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;
 • Здійснює забезпечення в межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контролю за її збереженням у відділі;
 • Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
 • Бере участь в організації виставок-ярмарків продукції, робіт, послуг промислового та наукового комплексів району;
 • Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку промислового комплексу району та готує пропозиції щодо збільшення обсягів виробництва промислової продукції в районі;
 • Сприяє в межах своєї компетенції роботі промислового та наукового комплексу району з питань підвищення конкурентоздатності, оновлення продукції, насичення внутрішнього ринку продукцією підприємств району;
 • Здійснює організаційне забезпечення роботи Ради директорів промислових та науково-дослідних підприємств Солом’янського району м. Києва;
 • Опрацьовує пропозиції щодо погодження кадрового резерву керівників державних промислових та науково-дослідних підприємств району, укладання та розірвання контрактів з ними відповідно до чинного законодавства;
 • Бере участь у формуванні номенклатури промислової продукції, товарів, послуг, що мають закуповуватись в рамках виконання міських цільових програм;
 • Вносить пропозиції щодо розміщення замовлень, що виконуються для потреб міста та району, на промислових підприємствах району;
 • Здійснює роботу по організації контролю з питань дотримання вимог чинного законодавства України суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, організаційно забезпечує роботу робочої групи по обстеженню підприємств, розташованих на території району, відповідно положень Закону України “Про металобрухт”;
 • Організовує роботу щодо налагодження та розвитку шефських зв’язків адміністрації та суб’єктів господарювання району з військовими підрозділами Військово-Морських Сил та Збройних Сил України;
 • Забезпечує захист персональних даних;
 • Виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

Повноваження відділу:

- відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та розпорядження Київської міської адміністрації №121 від 31.01.2011 року „Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень”.

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux